De Övergivnas Armé Spelar Rollspel

De Övergivnas Armé Spelar Rollspel header image 1

Symbaroum: Väktarens Vrede- Del 39

July 22, 2022

Som det alltid har varit (och vad det verkar) kommer att förbli, så byts diskretion  till syvende och sist mot blodbad. Lycksökarna karvar sig längre och längre in i Kargois kåk i jakten på en hållhake. Frågan är om de kommer att finna någon och om den i så fall överväger den skada de åsamkat Kargois bundsförvanter...

Musik: Symbaroum Theme Song, använd med tillåtelse av Iron Pact Orchestra.